Om ØKUS KOF

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF), Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy - postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no

Kontaktperson er daglig leder Anita Dahl Aannerød - tlf: 900 86 740 eller epost: rona@fredrikstad.kommune.no

ØKUS KOF er et kommunalt oppgavefellesskap (hjemlet i kommunelovens kapittel 19) mellom kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Indre Østfold, Halden, Rakkestad, Skiptvet, Våler, Råde, Marker og Hvaler.

Sekretariatets oppgaver

Sekretariatet skal:

  • saksbehandle saker som skal behandles i kontrollutvalgene
  • følge opp kontrollutvalgenes vedtak
  • videreformidle bestillinger og følge opp oppdrag
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • bistå kontrollutvalgene ved valg av revisjonsordning
  • sørge for profesjonell håndtering av kontrollutvalgenes arkiver
  • sørge for alle praktiske sekretariatsfunksjoner knyttet til møter i utvalgene