Skiptvet kontrollutvalg

Kontrollutvalget 2023-2027

Medlemmer:

1. vara etter liste

Planer i utvalget (2):

Møter i utvalget (5):

Dato før møte Last ned møteinnkalling Last ned møteprotokoll
08.02.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
13.05.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
03.06.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
10.10.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
21.11.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig