Sarpsborg kontrollutvalg

Kontrollutvalget 2023-2027

Medlemmer:

  • Stein Knudsen (SV)
  • Nils Øby (H)
  • Solfrid Kobbevik (KrF)

1. vara etter liste:

  • Klaus Lintho (AP) (1.vara AP, R, SP, MDG og SV)
  • Haakon Falk (Frp) (1.vara H, FRP, KrF, Pp, INP og SAFOSA)

Planer i utvalget (3):

Møter i utvalget (5):

Dato før møte Last ned møteinnkalling Last ned møteprotokoll
27.02.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
30.04.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
28.05.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
08.10.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
26.11.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig