Råde kontrollutvalg

Kontrollutvalget 2023-2027

Tips oss, dersom du mener å ha oppdaget brudd på lover, regler og forskrifter i den kommunale forvaltningen i din kommune, og vi vil vurdere om saken skal undersøkes videre.

Medlemmer:

Vararepresentanter:

Planer i utvalget (2):

Møter i utvalget (5):

Dato før møte Last ned møteinnkalling Last ned møteprotokoll
22.01.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
06.05.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
03.06.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
23.09.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
18.11.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig