Marker kontrollutvalg

Kontrollutvalget 2023-2027

Medlemmer:

Personlig vara for

Planer i utvalget (2):

Møter i utvalget (5):

Dato før møte Last ned møteinnkalling Last ned møteprotokoll
13.02.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
21.05.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
11.06.2024 Møteinnkalling Møteprotokoll
08.10.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
26.11.2024 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig