Risiko- og vesentlighetsvurderinger

Vi arbeider for tiden med risiko- og vesentlighetsvurderinger i våre 11 kommuner.